سه شنبه ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸
برگزاری چهاردهمین همایش روابط عمومی الکترونیک و هشتمین دوره کنفرانس روابط عمومی و صنعت اردیبهشت ماه 1398

تلفن  تماس با دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی:

۰۲۱۸۸۳۵۶۳۲۲               ۰۲۱۸۸۳۵۶۱۲۰

۰۲۱۸۸۳۵۶۲۱۱               ۰۲۱۸۸۳۵۶۷۳۲


تمام حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه دائمی کنفرانس روابط عمومی می باشد . طراحی شده توسط کنفرانس روابط عمومی