دوشنبه ۲۸ بهمن, ۱۳۹۸
هفتمین کنفرانس حرفه‌ای گرایی در روابط عمومی با موضوع بازاریابی دیجیتال در روابط عمومی مهرماه 1398 برگزار می شود

تلفن  تماس با دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی:

۰۲۱۸۸۳۵۶۳۲۲               ۰۲۱۸۸۳۵۶۱۲۰

۰۲۱۸۸۳۵۶۲۱۱               ۰۲۱۸۸۳۵۶۷۳۲


تمام حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه دائمی کنفرانس روابط عمومی می باشد . طراحی شده توسط کنفرانس روابط عمومی