شنبه ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸
هفتمین کنفرانس حرفه‌ای گرایی در روابط عمومی با موضوع بازاریابی دیجیتال در روابط عمومی مهرماه 1398 برگزار می شود
امروزه استفاده از ابزارهای دیجیتال برای ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
یکصد و یازدهمین شمارۀ ماهنامه مدیریت ارت... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
صد و دهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
یکصدونهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
نقش روابط‌عمومی در جلوگیری از بروز شایعا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
نقش و تاثیر روابط‌عمومی در ارتقای انگیزه... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
بخشی از مراسم تجلیل از مرحوم هوشنگ عباس‌... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
نقش و تاثیر روابط‌عمومی در ارتقای انگیزه... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
شماره‌ ۱۰۸ ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
سومین روز هفته روابط‌عمومی و حضور اعضای ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
روابط‌عمومی و راه‌حل‌های برون رفت از چال... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
⭕️ ۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارت... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
نقش و تاثیر روابط‌عمومی در بهبود و توسعه... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
نقش روابط‌عمومی در برقراری ارتباط موثر ب... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
روابط‌عمومی و صنعت؛ کسب و کارهای نوپا و ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
نقش و تاثیر روابط‌عمومی در ارتقای انگیزه... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
آموزش به عنوان رکن اصلی فعالیت روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
دیدار نوروزی خانواده ارتباطات با حضور اس... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
نقش و تاثیر روابط‌عمومی‌ها در ایجاد حس ر... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
مهمترین وظایف روابط‌عمومی‌ها در زمان بحر... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
پیام تسلیت و همدردی سیدغلامرضا کاظمی‌دین... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
تقدیر امیر عباس تقی‌پور مدیر مسؤول ماهنا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
⭕️ ۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارت... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
پیام نوروزی سیدغلامرضا کاظمی دینان، رئیس... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
روابط‌عمومی در بخش صنعت نیازمند پوست‌اند... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
⭕️ ۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارت... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
شفاف‌سازی مهمترین وظیفه روابط‌عمومی در ز... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
محدودیت‌ها و فرصت‌های بلاک‌چین... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
مفهوم و کاربردهای بلاک‌چین – قسمت ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
یکصد و پنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتبا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
مفهوم و کاربردهای اصلی بلاک‌چین... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
روابط‌عمومی‌ها راهی جز تلاش برای تطبیق و... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
بلاک‌چین و ارتباطات – بخش پایانی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
بلاک‌چین و ارتباطات – بخش دوم... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
بلاک‌چین و ارتباطات – بخش اول... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
نشست تخصصی بررسی طرح ساندهی پیام‌رسان‌ها... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
نقش رسانه‌ها در کاهش معضل ترافیک... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
شبکه‌سازی حرفه‌ای، درس اول- بررسی چهار ا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
چالش‌ها و مشکلات روابط‌عمومی‌‌ها و رسانه... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
شبکه‌سازی حرفه‌ای دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
زبان بدن برای رهبران دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
چالش‌های استقرار نظام و ساختار روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
اشتباه فهمیدن از زبان بدن... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
چهل روز پس از هاشمی به روایت اسماعیل رمض... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
زبان بدن برای رهبران – بخش دوم، چگ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
🔹 مشارکت فعالانه و خلاقانه در کا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
زبان بدن برای رهبران دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
برنامه‌محوری و استراتژی‌مداری نیاز امروز... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
هدف روابط‌عمومی چیست؟... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
نشست تخصصی کاربردها و تکنیک‌های ویکی‌پدی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
تبلیغات اثربخش در سیستم بانکی کشور... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
«ویژگی‌های روابط‌عمومی حرفه‌ای»... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱
طراحی و برنامه‌ریزی کمپین‌های تبلیغاتی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹
تبلیغات اثربخش دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
ارتباط با رسانه؛ خطوط کلی تغییر فضا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
لزوم توجه به ظرفیت‌های رسانه‌ای در نحوه ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
کمپین‌های تبلیغاتی اثربخش بر اساس شناخت ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
لزوم توجه به موضوع هدفمندسازی تبلیغات در... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
مدیریت پایش و تحلیل افکارعمومی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
آسیب‌شناسی روابط‌عمومی در ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
الگوی کاربردی مدیریت شایعات سازمان... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
نقش تبلیغات در اثربخشی و مدیریت افکارعمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
نقش و تاثیر روابط‌عمومی در افزایش اثربخش... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
شناخت دقیق و تعامل دوسویه مابین روابط‌عم... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
تاثیر تولید و توزیع مناسب محتوا بر افزای... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
«ابزارها و رویکردهای روابط‌عمومی نوین»... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
بررسی نقش و تاثیر مدیریت رسانه در روابط‌... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
نقش تبلیغات در افزایش اثرگذاری یک سازمان... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
بومی‌سازی کمپین‌های تبلیغاتی، افزایش اثر... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
حرفه‌ای‌گرایی در ابعاد مختلف روابط‌عمومی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
شما با کدام طرف هستید؟ روابط‌عمومی و تعا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
«پیشران‌ها در ارتباطات موثر»... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
نظرسنجی در فضای وب دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
«عوامل موثر بر مدیریت شهرت»... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
«نقش روانشناختى شبکه‌هاى اجتماعى در آفری... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
بخشی از مقاله «روابط‌عمومی شبکه‌ای، اتصا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
مروری بر تاریخ روابط‌عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
مروری بر تاریخ روابط عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
مروری بر تاریخ روابط عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
مروری بر تاریخ روابط‌عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
مروری بر تاریخ روابط‌عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
مروری بر تاریخ روابط عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
مروری بر تاریخ روابط‌عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
مروری بر تاریخ روابط عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
مروری بر تاریخ روابط عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
روابط‌عمومی‌ها به منظور ارتقای جایگاه در... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
مروری بر تاریخ روابط عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
مروری بر تاریخ روابط‌عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
لزوم توجه به موضوع آسیب‌شناسی روابط‌عموم... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
مساله یابی در حوزه ارتباطات؛ وظیفه فرامو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
تغییر برخی از شیوه‌های خبرنویسی با ظهور ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
نقش و تاثیر شبکه های اجتماعی بر زندگی فر... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
کاربرد و نحوه استفاده صحیح از عطریات در ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
راهکارهای ارتقای سطح سواد رسانه‌ای در جا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
مبانی ارتباطات غیرکلامی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
مسأله‌محوری و برنامه‌محور بودن، موجب ارت... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
استفاده بی‌رویه و ناصحیح از ایموجی‌ها در... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
درک همه جانبه و به سامان از فضای ابری ار... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
لزوم توجه به توسعه فرهنگی در استفاده از ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
استفاده و بکارگیری هوش فرهنگی نیاز اساسی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
آداب ارتباطات و مراودات اجتماعی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
تولید مستمر و منظم اطلاعات اقناعی، وظیفه... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
خلاء بنیادین روابط‌عمومی‌ها: عدم وجود ار... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
تغییر پارادایم از رسانه‌های نسل گذشته به... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
مدیریت تجربیات مشتریان، گامی اساسی در فر... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
نکات آموزشی اصول خبر نویسی بخش سوم، مدرس... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
ایجاد نگرانی تنها هنر رسانه‌های اجتماعی ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
گفت و گو با دکتر حسن نمک دوست تهرانی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر آینده زندگی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
مخاطب پنداری و نوع نگاه به مخاطبان و رسا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تاثیر روانشناسی مثبت نگر بر روابط بین فر... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
نکات آموزشی اصول خبر نویسی بخش دوم عناصر... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
گفت و گوی شبکه تلویزیونی ارتباطات ایران ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
گفت و گو با دکتر اسماعیل قدیمی با موضوع ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
پارامترهای کمپین اجتماعی موفق از نگاه دک... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
آداب مدیریت ارتباطات اجتماعی از نگاه است... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
گفت وگو با دکتر محمدسلطانی فر به بهانه ب... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
اصول و مبانی تشریفات در گفتگو با دکتر اح... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
گفتگو با احمد یحیی ایله‌ای نویسنده کتاب ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
نکات آموزشی اصول خبر نویسی بخش اول ارزش ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
نکات آموزشی عکاسی و فیلمبرداری با تلفن ه... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
گفتگو با عباس رضایی ثمرین مترجم کتاب مد... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
گفتگو با علی محمد بیدار مغز سخنران و مدر... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
کفتگو با دکتر سعیدرضا عاملی عضو کمیته عل... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
گفت و گو با میرزابابا مطهری‌نژاد، رییس ا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
گفتگو با دکتر داود زارعیان، عضو کمیته عل... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
گفت وگوی شبکه تلویزیونی ارتباطات با پروف... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
بخش دوم گفتگو با دکتر مجید رضائیان... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
گفت و گو با دکتر مجید رضاییان... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
گفتگوی شبکه تلویزیونی ارتباطات ایران با ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
گفتگو با سیدغلامرضا کاظمی دینان... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
الزامات بکارگیری رسانه های اجتماعی در رو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
گفت وگو شبکه تلویزیونی ارتباطات ایران با... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
گفت‌وگوی شبکه تلویزیونی ارتباطات ایران ب... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

تمام حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه دائمی کنفرانس روابط عمومی می باشد . طراحی شده توسط کنفرانس روابط عمومی