دوشنبه ۲۸ بهمن, ۱۳۹۸
هفتمین کنفرانس حرفه‌ای گرایی در روابط عمومی با موضوع بازاریابی دیجیتال در روابط عمومی مهرماه 1398 برگزار می شود
تجربه‌های روابط‌عمومی – حسن رضایی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
گزارش روز دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
تجربه‌های روابط‌عمومی – یاسر فلاح... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
یکصدوشانزدهمین شمارۀ ماهنامۀ مدیریت ارتب... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
تجربه‌های روابط‌عمومی – رضا لیاقت‌... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
انتقال صحیح و مدیریت جریان اطلاعات یکی ا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
الگوی کاربردی مدیریت شایعات فضای مجازی &... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
روابط‌عمومی و توسعه بنگاه‌های صنعتی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
الگوی کاربردی مدیریت شایعات فضای مجازی &... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
بازدید اعضای شورای سیاست‌گذاری نهمین کنف... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
صدوپانزدهمین شماره ماهنامۀ مدیریت ارتباط... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
برندسازی شخصی – قسمت سوم... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
برندسازی شخصی – قسمت دوم... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
برندسازی شخصی – بخشی از مقاله ارایه شده ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
صدوچهاردهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباط... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
دیجیتال مارکتینگ در روابط‌عمومی – بخشی ا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
خبرهای ۱۲۰ثانیه‌ای ارتباطات و روابط‌عموم... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
دیجیتال مارکتینگ در روابط‌عمومی – بخشی ا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
دیجیتال مارکتینگ در روابط‌عمومی – ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
خبرهای ۱۲۰ثانیه ای ارتباطات و روابط عموم... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
ارتباطات و روابط‌عمومی کلید توسعه ارتباط... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
خبرهای ۱۲۰ثانیه‌ای ارتباطات و روابط‌عموم... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
یکصد و سیزدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارت... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
تعامل صحیح و دوسویه مابین روابط‌عمومی و ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
خبرهای ۱۲۰ثانیه‌ای ارتباطات و روابط‌عموم... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
خبرهای ۱۲۰ثانیه‌ای ارتباطات و روابط‌عموم... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
یکصد و دوازدهمین شماره ماهنامه مدیریت ار... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
خبرهای ۱۲۰ثانیه ای ارتباطات و روابط‌عموم... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
امروزه استفاده از ابزارهای دیجیتال برای ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
خبرهای ۱۲۰ثانیه‌ای ارتباطات و روابط‌عموم... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
یکصد و یازدهمین شمارۀ ماهنامه مدیریت ارت... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
صد و دهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
یکصدونهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
نقش روابط‌عمومی در جلوگیری از بروز شایعا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
نقش و تاثیر روابط‌عمومی در ارتقای انگیزه... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
بخشی از مراسم تجلیل از مرحوم هوشنگ عباس‌... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
نقش و تاثیر روابط‌عمومی در ارتقای انگیزه... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
شماره‌ ۱۰۸ ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
سومین روز هفته روابط‌عمومی و حضور اعضای ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
روابط‌عمومی و راه‌حل‌های برون رفت از چال... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
⭕️ ۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارت... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
نقش و تاثیر روابط‌عمومی در بهبود و توسعه... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
نقش روابط‌عمومی در برقراری ارتباط موثر ب... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
روابط‌عمومی و صنعت؛ کسب و کارهای نوپا و ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
نقش و تاثیر روابط‌عمومی در ارتقای انگیزه... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
آموزش به عنوان رکن اصلی فعالیت روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
دیدار نوروزی خانواده ارتباطات با حضور اس... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
نقش و تاثیر روابط‌عمومی‌ها در ایجاد حس ر... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
مهمترین وظایف روابط‌عمومی‌ها در زمان بحر... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
پیام تسلیت و همدردی سیدغلامرضا کاظمی‌دین... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
تقدیر امیر عباس تقی‌پور مدیر مسؤول ماهنا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
⭕️ ۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارت... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
پیام نوروزی سیدغلامرضا کاظمی دینان، رئیس... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
روابط‌عمومی در بخش صنعت نیازمند پوست‌اند... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
⭕️ ۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارت... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
شفاف‌سازی مهمترین وظیفه روابط‌عمومی در ز... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
محدودیت‌ها و فرصت‌های بلاک‌چین... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
مفهوم و کاربردهای بلاک‌چین – قسمت ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
یکصد و پنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتبا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
مفهوم و کاربردهای اصلی بلاک‌چین... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۱۲۰ ثانیه با خبرهای ارتباطات و روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
روابط‌عمومی‌ها راهی جز تلاش برای تطبیق و... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
بلاک‌چین و ارتباطات – بخش پایانی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
بلاک‌چین و ارتباطات – بخش دوم... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
بلاک‌چین و ارتباطات – بخش اول... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
نشست تخصصی بررسی طرح ساندهی پیام‌رسان‌ها... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
نقش رسانه‌ها در کاهش معضل ترافیک... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
شبکه‌سازی حرفه‌ای، درس اول- بررسی چهار ا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
چالش‌ها و مشکلات روابط‌عمومی‌‌ها و رسانه... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
شبکه‌سازی حرفه‌ای دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
زبان بدن برای رهبران دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
چالش‌های استقرار نظام و ساختار روابط‌عمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
اشتباه فهمیدن از زبان بدن... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
چهل روز پس از هاشمی به روایت اسماعیل رمض... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
زبان بدن برای رهبران – بخش دوم، چگ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
🔹 مشارکت فعالانه و خلاقانه در کا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
زبان بدن برای رهبران دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
برنامه‌محوری و استراتژی‌مداری نیاز امروز... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
هدف روابط‌عمومی چیست؟... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
نشست تخصصی کاربردها و تکنیک‌های ویکی‌پدی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
تبلیغات اثربخش در سیستم بانکی کشور... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
«ویژگی‌های روابط‌عمومی حرفه‌ای»... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱
طراحی و برنامه‌ریزی کمپین‌های تبلیغاتی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹
تبلیغات اثربخش دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
ارتباط با رسانه؛ خطوط کلی تغییر فضا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
لزوم توجه به ظرفیت‌های رسانه‌ای در نحوه ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
کمپین‌های تبلیغاتی اثربخش بر اساس شناخت ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
لزوم توجه به موضوع هدفمندسازی تبلیغات در... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
مدیریت پایش و تحلیل افکارعمومی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
آسیب‌شناسی روابط‌عمومی در ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
الگوی کاربردی مدیریت شایعات سازمان... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
نقش تبلیغات در اثربخشی و مدیریت افکارعمو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
نقش و تاثیر روابط‌عمومی در افزایش اثربخش... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
شناخت دقیق و تعامل دوسویه مابین روابط‌عم... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
تاثیر تولید و توزیع مناسب محتوا بر افزای... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
«ابزارها و رویکردهای روابط‌عمومی نوین»... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
بررسی نقش و تاثیر مدیریت رسانه در روابط‌... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
نقش تبلیغات در افزایش اثرگذاری یک سازمان... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
بومی‌سازی کمپین‌های تبلیغاتی، افزایش اثر... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
حرفه‌ای‌گرایی در ابعاد مختلف روابط‌عمومی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
شما با کدام طرف هستید؟ روابط‌عمومی و تعا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
«پیشران‌ها در ارتباطات موثر»... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
نظرسنجی در فضای وب دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
«عوامل موثر بر مدیریت شهرت»... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
«نقش روانشناختى شبکه‌هاى اجتماعى در آفری... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
بخشی از مقاله «روابط‌عمومی شبکه‌ای، اتصا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
مروری بر تاریخ روابط‌عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
مروری بر تاریخ روابط عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
مروری بر تاریخ روابط عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
مروری بر تاریخ روابط‌عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
مروری بر تاریخ روابط‌عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
مروری بر تاریخ روابط عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
مروری بر تاریخ روابط‌عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
مروری بر تاریخ روابط عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
مروری بر تاریخ روابط عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
روابط‌عمومی‌ها به منظور ارتقای جایگاه در... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
مروری بر تاریخ روابط عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
مروری بر تاریخ روابط‌عمومی ایران... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
لزوم توجه به موضوع آسیب‌شناسی روابط‌عموم... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
مساله یابی در حوزه ارتباطات؛ وظیفه فرامو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
تغییر برخی از شیوه‌های خبرنویسی با ظهور ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
نقش و تاثیر شبکه های اجتماعی بر زندگی فر... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
کاربرد و نحوه استفاده صحیح از عطریات در ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
راهکارهای ارتقای سطح سواد رسانه‌ای در جا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
مبانی ارتباطات غیرکلامی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
مسأله‌محوری و برنامه‌محور بودن، موجب ارت... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
استفاده بی‌رویه و ناصحیح از ایموجی‌ها در... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
درک همه جانبه و به سامان از فضای ابری ار... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
لزوم توجه به توسعه فرهنگی در استفاده از ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
استفاده و بکارگیری هوش فرهنگی نیاز اساسی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
آداب ارتباطات و مراودات اجتماعی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
تولید مستمر و منظم اطلاعات اقناعی، وظیفه... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
خلاء بنیادین روابط‌عمومی‌ها: عدم وجود ار... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
تغییر پارادایم از رسانه‌های نسل گذشته به... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
مدیریت تجربیات مشتریان، گامی اساسی در فر... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
نکات آموزشی اصول خبر نویسی بخش سوم، مدرس... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
ایجاد نگرانی تنها هنر رسانه‌های اجتماعی ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
گفت و گو با دکتر حسن نمک دوست تهرانی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر آینده زندگی... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
مخاطب پنداری و نوع نگاه به مخاطبان و رسا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تاثیر روانشناسی مثبت نگر بر روابط بین فر... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
نکات آموزشی اصول خبر نویسی بخش دوم عناصر... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
گفت و گوی شبکه تلویزیونی ارتباطات ایران ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
گفت و گو با دکتر اسماعیل قدیمی با موضوع ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
پارامترهای کمپین اجتماعی موفق از نگاه دک... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
آداب مدیریت ارتباطات اجتماعی از نگاه است... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
گفت وگو با دکتر محمدسلطانی فر به بهانه ب... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
اصول و مبانی تشریفات در گفتگو با دکتر اح... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
گفتگو با احمد یحیی ایله‌ای نویسنده کتاب ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
نکات آموزشی اصول خبر نویسی بخش اول ارزش ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
نکات آموزشی عکاسی و فیلمبرداری با تلفن ه... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
گفتگو با عباس رضایی ثمرین مترجم کتاب مد... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
گفتگو با علی محمد بیدار مغز سخنران و مدر... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
کفتگو با دکتر سعیدرضا عاملی عضو کمیته عل... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
گفت و گو با میرزابابا مطهری‌نژاد، رییس ا... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
گفتگو با دکتر داود زارعیان، عضو کمیته عل... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
گفت وگوی شبکه تلویزیونی ارتباطات با پروف... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
بخش دوم گفتگو با دکتر مجید رضائیان... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
گفت و گو با دکتر مجید رضاییان... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
گفتگوی شبکه تلویزیونی ارتباطات ایران با ... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
گفتگو با سیدغلامرضا کاظمی دینان... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
الزامات بکارگیری رسانه های اجتماعی در رو... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
گفت وگو شبکه تلویزیونی ارتباطات ایران با... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
گفت‌وگوی شبکه تلویزیونی ارتباطات ایران ب... دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

تمام حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه دائمی کنفرانس روابط عمومی می باشد . طراحی شده توسط کنفرانس روابط عمومی