یکشنبه ۳۱ شهریور, ۱۳۹۸
هفتمین کنفرانس حرفه‌ای گرایی در روابط عمومی با موضوع بازاریابی دیجیتال در روابط عمومی مهرماه 1398 برگزار می شود
تبلیغات1

مقالات مرتبط

روابط‌عمومی دیجیتال تغییر رویکرد از روابط‌عمومی سنتی به مدرن ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸ شناخت نقش و توان‌مندی روابط‌عمومی در دست‌یابی سازمان به اهداف بازاریابی بسیار حائز اهمیت است ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸ روابط‌عمومی‌ها ملزم به مدیریت ارتباط مابین سازمان با مشتریان و کارکنان هستند ۲۳ شهریور, ۱۳۹۸ شاخص‌ها و الزامات روابط‌عمومی‌ها در ایران ۱۶ شهریور, ۱۳۹۸ شاخص‌ها و الزامات بازاریابی دیجیتال موفق درایران ۱۳ شهریور, ۱۳۹۸

تمام حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه دائمی کنفرانس روابط عمومی می باشد . طراحی شده توسط کنفرانس روابط عمومی